Penzion a mlýn Jangelec má velmi dlouhou a zajímavou historii.

Mlýn Tytieř blízko Vysokého Mýta má velmi starý původ. Je o něm zmínka již v Bílé knize úzké - Vysoké Mýto z poloviny 15. století. Roku 1435 patřil mlynáři Janovi. Ten ho dlouho neobhospodařoval, neboť v roce 1437 se tu již uvádí mlynář Vasta, jenž zde však mlynařil ještě kratčeji a ještě týž rok mlýn i s loukou prodal Šiškoví za 43 kop grošů; v roce 1438 byla cena snížena na 24 kop. Mlynář Šiška ještě roku 1438 mlýn „i s trhem" postoupil svému tchánu Šimonovi a Mikuláši Bílému.

Bílý měl pak mlýn v držení několik let. Dostal se však do sporu s Matysem z Dorflíku „o vodu potočnú, kteráž s Matysových mezí jde na Mikulášóv mlýn a rybník". Došlo nakonec ke smíru mezi oběma stranami v tom smyslu, že „což potřebí jest vody Mikulášovi na rybník a na mlýn, té že Matys nemá jemu brániti ani hájiti".
V roce 1445 byl mlýn Tytieř v majetku mlynáře Zycha. Po mlynářové smrti se jej ujal Zychův syn Vítek, který jej prodal za 13 kop Maříku Píškovi. Píšek byl ovšem povinen dát Mikuláši Bílému jednu kopu „a při té kopě poplatkóv zasedělých pól kopy k obci".

V roce 1446 přešel mlýn na mlynáře Duchka „bez pólu kopy za 30 kop". Duchek však o rok později vrátil mlýn Vítku Píškovi. Ten jej znovu prodal, tentokrát Pavlu Vavákovi za 20 kop gr. s týmž právem, jež sám držel, se vším, co k mlýnu náleží „podle ohledánie panského a rozkázánie, jakžkolivěk rozkáží; kromě toho stavu, kterýž nebožtík Zych prodal, tj. Pavel na se nepřijal".
V roce 1458 koupil mlýn Tytieř Mikeš z Ostrova za 33 kop, ale o rok později jej prodal. Zároveň se uvádí, že blízko Tytieře se nacházela písařská role o třech prutech, která roku 1433 příslušela „k městu Mýtu platem písařovi". Vedle byla také louka písaře městského, kterou roku 1450 koupil písař Matěj a roku 1453 prodala jeho žena Dorota za 12 kop.

V 17. století se uvádí mlýn jako Jankelka, nepochybně podle jednoho z držitelů jménem Jankele, jemuž ke konci 16. století náležel. Rovněž H. Jireček v knize Královské věnné město Vysoké Mýto uvádí, že mlýn Tytieř je totožný s mlýnem zvaným Jankelec (Jangelec) mezi Valchou a Viznarovem, jenž měl dvě složení, krupník a pilu.
Mlýn Tytieř či Jankelec dne 14. března 1816 vyhořel.

archiv29. května 1899 se tady v mlynářské rodině Alberta a Anny Poplerových narodil syn Rudolf, který se později proslavil jako vynikající žokej. Zúčastnil se na dvou olympiád, v roce 1924 v Paříži a v roce 1928 v Amsterdamu. Celkem devětkrát startoval ve Velké pardubické, kterou dvakrát vyhrál. Osudným se mu stal rok 1932. Krátce poté, co ve slavném dostihu dojel na druhém místě, nastoupil k dalšímu dostihu a po těžkém pádu svého koně podlehl těžkým zraněním.

Objekt byl v posledních letech mimo provoz. Zlom přinesl rok 2009, kdy našel nového majítele. Nový majitel má smělé plány, které se dají stručně charakterizovat jednou větou: penzion a mlýn Jangelec chce nabízet kvalitní služby všem hostům, se zvláštním zaměřením  na svatební hostiny a rodinné oslavy.